Cookies

I enlighet med svensk lag har vi på jämförkreditkort.nu plikt att informera dig som besökare om vad det innebär med Cookies, samt hur funktionen verkar på vår webbplats. För att förtydliga använder vi termerna du/dig när vi talar om besökaren och vi/oss när vi talar om jämförkreditkort.nu.

Vad är Cookies?

Cookies är idag ett uttryck som används på nätet och det innefattar en textbaserad datafil som lagras lokalt i din webbläsare. Denna textbaserade datafil kan innehålla viktig information och används ofta för att identifiera och klargöra vem du är som enskild besökare. Med hjälp av funktionen kan man underlätta för dig genom att ta fram dina enskilda preferenser, så som språk, textstorlek och liknande, och på så vis effektivisera dina sökningar hos en webbplats.

Dessa cookies används även för att förbättra en webbplats användarbarhet. Därför är de viktiga för att få fram statistik vid eftersökningar och analys. Cookies hjälper med andra ord webbplatsen att identifiera dina behov och kan på så vis snabbt erbjuda dig information efter dina önskemål.

Hur använder vi Cookies?

Här på jämförkreditkort.nu använder vi oss av cookies för att samla värdefull statistik för utvecklingssyfte. I denna statistik kan vi få en tydligare geografisk uppfattning om dig som besökare. Genom att analysera den inkommande data vi får från dina cookies får vi möjligheten att optimera webbplatsens användarvänlighet och på så vis erbjuda dig en komplett webbplats som lever upp till en god standard.

Du förblir anonym

Vi använder endast cookies för att förbättra din upplevelse. Samtidigt kan vi dock inte identifiera vem du som individ. Med andra ord innebär det att du är helt anonym när du besöker vår webbplats. Man kan alltid blockera cookies om man vill. Se länk nedan gällande hantera cookies.

Läs mer om cookies

Post och Telestyrelsen har information kring cookies, om du vill veta mer.

http://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Microsoft beskriver hur man kan hantera cookies.

https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies