Kortutgivare

olika typer av kreditkort och utgivare

När man talar om kreditkort finns det två termer att hålla reda på, nämligen kreditkortsföretag och kortutfärdare. Kreditkortsföretaget är det som äger varumärket som pryder framsidan på kortet och hela infrastrukturen kring hur kortet kan användas. Kortutfärdaren (eller utgivare) är i stället den aktör som är din motpart som innehavare av ett kreditkort.

Det finns två kreditkortsföretag som är i särklass globalt och det handlar om VISA och MasterCard. Andra större aktörer är American Express, Discover Card och Diners Club. När det gäller antalet utfärdare är de givetvis betydligt fler. Bara VISA har över 21 000 olika anslutna banker, kreditbolag, livsmedelskedjor, bensinkedjor, med mera. Alla kreditkortsföretag har förutom kortkrediter även betalkort och bankkort.

Nedan kan du läsa mer om sex stora kreditkortsföretag. Här på Jämförkreditkort.nu hittar du exempel på kort för alla sex. Du kan också läsa & jämföra på Kreditkort.nu så att du är helt säker på att du hittar ett kort för just dina behov


MasterCard kreditkort

MasterCard är ett amerikanskt bolag som äger varumärkena MasterCard, Maestro och Cirrus. För själva konceptet med den betalningslösning man erbjuder har man medlemmar som mot en avgift får ge ut kort. Det finns idag omkring 25 000 medlemmar och MasterCard är det mest spridda kreditkortet globalt. I sin grundutformning är MasterCard ett relativt enkelt kreditkort, men varje utgivare är fri att lägga till diverse förmåner och kringtjänster.

Exempel på svenska aktörer som ger ut MasterCard är Remember, Santander, Marginalen Bank, Handelsbanken, SEB, Preem, Swedbank, Coop och Collector.

Läs mer om Mastercard


VISA kreditkort

VISA är det mest använda betal- och kreditkortet i Sverige, med omkring fem miljoner utfärdade kort. Liksom MasterCard är VISA amerikanskt och det började som en avknoppning av banken Bank of America. Varumärkena är Debit, Electron och Credit. Hos de flesta utfärdare finns en rad varianter av Credit, däribland mer exklusiva kort som har en rad förmåner.

Exempel på svenska banker och andra aktörer som ger ut VISA-kort är Nordea, IKANO Bank, OKQ8, Volvo, Bank Norwegian, Marginalen Bank, Forex och Skandiabanken.

Läs mer om VISA


American Express kreditkort

American Express är ett kreditkortsföretag som startade redan år 1850, då som en transportfirma. Det var 1882 som man började erbjuda tjänster för pengaöverföringar och strax därefter ställde American Express ut den första resechecken. I utbudet finns fyra kort, nämligen Blue, Green, Gold och Platinum.

American Express är ett trepartsnätverk och det innebär att bolaget är både utfärdare och inlösare. Det finns således inga utfärdare i form av banker mellan dig och bolaget. SAS har emellertid ett samarbete med American Express.

Läs mer om American Express


Diners Club kreditkort

Diners Club räknas som det första kreditkortet. Enligt myten var det så att grundaren Frank McNamara inte hade sin plånbok med sig till en restaurang. Han lämnade då ett visitkort och fick en faktura för maten. Diners Club är globalt ett mycket stort varumärke, men spridningen i Sverige är inte särskilt omfattande. Diners Club är, liksom American Express, ett slutet trepartsnätverk så du kan till exempel inte vända dig till någon av storbankerna för att ansöka om det här kreditkortet.

Läs mer om Diners Club


Eurocard kreditkort

Eurocard är från början en svensk produkt och det var Skandinaviska Banken (numera SEB) som en gång i tiden tog fram kortet. Det är fortfarande SEB som äger varumärket men man ger inte ut några kort under det. I stället sker utfärdande genom Eurocard AB och det är de facto ett MasterCard man får om ansökan blir beviljad.

Läs mer om Eurocard


Discover Card kreditkort

Discover Card är ett amerikanskt varumärke/kreditkort som tillhör bolaget Discover Financial Services. Kortet, som bygger på ett trepartsnätverk, finns idag inte i Sverige.