Lusläs din faktura och kontrollera totalbeloppet

Otydligheter på din kreditkortsfaktura i internetbanken kan göra att du blir lurad och tvingas betala höga krediträntor helt i onödan. Det handlar om att många kreditkortföretag tar för vana att ange endast lägstabeloppet på fakturan istället för totalbeloppet för den utestående skulden.

Betalning av lägstabelopp ger högre ränta

Betalningar och uttag med ett kreditkort samlas på en faktura som normalt skickas ut i mitten av den efterföljande månaden. Fram till förfallodatum gäller en räntefri kreditperiod. För att undvika att betala den vanligtvis ganska rejält tilltagna krediträntan gäller det att betala hela skulden innan förfallodatum. Vid betalning av det lägstabelopp, till exempel 10% av skulden, som anges på fakturan börjar istället kreditränta att ticka på återstående del.

Konsumentverket har fått in många klagomål på att förhållandet mellan lägstabelopp och totalskuld är otydligt vid betalning av e-faktura i internetbank. När konsumenten ska sätta fakturan till betalning är det automatiskt lägstabeloppet som läggs in. Den som inte kontrollerar siffran i lite mer detalj kan då luras att tro att beloppet motsvarar hela skulden. För att konsumenten ska få full information krävs att han eller hon öppnar den kompletta e-fakturan i internetbanken.

Konsumentverket är kritiska till räntan

I en granskning utförd av Konsumentverket visar det sig att det är ganska många av de ledande kreditkortföretagen som anger lägstabelopp istället för totalbelopp. Det är något Konsumentverket riktar kritik mot. Myndigheten framför bland annat att det är ett tillvägagångssätt som är helt annorlunda från vad som gäller för varor och tjänster. I en konkret anmärkning menar myndigheten att det inte ska vara tillåtet att presentera e-fakturorna på ett sätt som lurar eller lockar konsumenten att betala det lägsta beloppet.

Enligt Konsumentverket kan vissa banker se förfarandet med att lägga in lägstabeloppet i beloppsfältet som en tjänst. Man menar emellertid också att det torde finnas en möjlighet att bankerna gör så för att öka sina intäkter.

Nordea, vars kreditkort Nordea Credit har granskats av myndigheten, har framfört ett svar till kritiken. Banken har gjort bedömningen att det kan bli problematiskt för vissa kunder om totalbeloppet anges, eftersom konsumenten då kanske inte kan genomföra andra betalningar. Nordea kommer emellertid, efter den här granskningen, att undersöka om man kan göra förändringar i hur e-fakturan läggs upp.

En annan bank som Konsumentverket har slagit ned på är Bank Norwegian. Bankens förklaring till att lägstabeloppet anges är att man har som idé att konsumenten aktivt ska välja önskat belopp att betala tillbaka.

OKQ8:s betalkort samt EnterCards MasterCard är två andra kreditkort som Konsumentverket har granskat. Vid publicering av detta inlägg har förstnämnda aktör uppdaterat sina rutiner utifrån Konsumentverkets synpunkter. EnterCard har hittills inte gjort något för att svara på myndighetens önskemål.

Källor: Konsumentverket och Aftonbladet Ekonomi