Försäkringar

En livboj för försäkringar

Det finns en hel del mycket tydliga fördelar med att använda kreditkort. Förutom de mest uppenbara, såsom möjligheten att skjuta upp betalning och att kunna tjäna in bonuspoäng på alla köp, finns också fördelen med att kunna ta del av kostnadsfria försäkringar som kopplas på de varor eller tjänster du betalar med kortet. På den här sidan kan du läsa mer om de två kreditkort försäkringar som finns kopplade till nästan alla kreditkort samt något om både mer vanliga och mer exotiska försäkringsskydd. Oavsett försäkring är det bra att känna till att det endast mycket sällan är själva kortutfärdaren som är försäkringsbolag – normalt står ett av de större bolagen (Folksam, Trygg Hansa, Gjensidige, Tryg, med flera) som motpart.


Reseförsäkring och avbeställningsförsäkring

Reseförsäkring ingår alltid i det fall du betalar den större delen av en resas pris med kreditkortet. Exakt hur många procent av priset du måste erlägga med kortet, kan skilja sig mellan kortutgivare. Det är därför viktigt att du kontrollerar detta i förväg. Som tumregel kan vi säga att du ska betala minst 75% med kortet, men det finns ganska rejäla undantag från detta snitt. Vissa kreditkortsföretag kräver att hela kostnaden betalas med kreditkortet. Avbeställningsskydd brukar också kopplas på automatiskt när du betalar med ditt kort. Avbeställningsskyddet uppgår normalt till 30 000 kr per person eller 90 000 kr per familj. Det är en ganska rejält tilltagen försäkringsersättning.

Om kortutgivaren erbjuder vad som brukar kallas kompletterande kortförsäkring kan även ersättning för anslutningsflyg (vid försenat flyg) samt ersättning för försenad ankomst ingå.


Andra typer av kreditkortsförsäkringar

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att sätta ihop en helt komplett lista över alla möjliga tilläggsförsäkringar. Nedan hittar du dock en ganska uttömmande lista. Huruvida dessa typer av skydd erbjuds utan kostnad eller om de måste läggas till separat och det mot en avgift är olika för respektive kreditkort.

Aktivitetsskydd
Försäkring som träder in i det fall du på grund av sjukdom inte kan delta i en planerad aktivitet.

Evenemangsskydd
Försäkring som täcker förlust om du inte kan delta i ett evenemang (som åskådare) på grund av vissa händelser. Det kan handla om en konsert eller en fotbollsmatch.

Försening
Om du under en resa själv blir försenad på grund av överbokning, inställt flyg, eller liknande får du ersättning ur försäkringen. Detsamma gäller om ditt bagage blir försenat, får du ersättning ur försäkringen.

Köpskydd
En försäkring som normalt omfattar allriskförsäkring samt extra garanti på bland annat hushållsapparater och hemelektronik.

Nyckelservice
Skydd som gör att du får hjälp av låssmed att komma in i din bostad om du tappar bort dina nycklar. Försäkringen kan också ge ersättning för byte av lås, med mera.

Prisgaranti
Prisgaranti innebär att försäkringsbolaget står för mellanskillnaden mellan det pris du har betalat för en viss vara och det pris du i ett senare skede hittar samma vara för. Maxbeloppet brukar vara någon eller några tusenlappar.

Självriskeliminering
Självriskeliminering är ett skydd som kan vara tillämpligt för såväl reseförsäkring (självriskeliminering hyrbil till exempel) som bil-, villa- och villahemförsäkring. Genom detta försäkringsmoment står försäkringen för den i annat fall obligatoriska självrisken.

Feltankning
Feltankning är en olyckshändelse som för vissa kreditkort kan ersättas i det fall själva tankningen betalas med kreditkortet. Det som ersätts är kostnader för de åtgärder som krävs för att undanröja problemen som uppstår när bilen tankas med fel drivmedel.


Försäkring för betalningsskydd och betalskydd

Det är en god idé att i sammanhanget också nämna något om betalningsskydd/betalskydd. Denna försäkring handlar om att försäkringsbolaget betalar hela eller delar av skulden på kreditkortet i det fall du blir arbetslös eller på grund av olycka eller sjukdom blir arbetsoförmögen. På försäkringsspråk kallas det för ”plötsligt inkomstbortfall”. Betalningsskydd kommer med en kostnad som kan uppgå till upp emot en procent av den återstående skulden. Kostnaden betalas månadsvis.