Betalningsanmärkning

betalningsanmärkningar och kreditkort

Betalningsanmärkningar är stora hinder för ett vanligt ekonomiskt liv där du är fri att ingå avtal om köp, hyra, med mera. Dina möjligheter blir mycket begränsade under den tid anmärkningen finns listad i din kreditinformation. Framför allt blir det knepigt att ansöka om krediter av olika slag, däribland kreditkort, eftersom det alltid görs en kreditupplysning vid ansökan. Finns då ändå möjligheten att få kreditkort trots betalningsanmärkning? Svaret finner du nedan.


Betalningsanmärkningens funktion

En betalningsanmärkning kan likställas med ett straff (dock inte straffrättsligt i lagens mening) för uteblivna eller försenade betalningar. Idén är att den som drabbas ska begränsas i sitt ekonomiska liv. Främst är anmärkningen till för att potentiella långivare och andra borgenärer ska kunna uppmärksamma att det finns en ökad risk med att ingå avtal med den som har en eller flera anmärkningar. Det finns också en för konsumenten själv skyddande funktion. Genom att det ekonomiska livet begränsas minskar risken för ytterligare snedsteg som kan leda till ännu större problem.


Hårdare krav för kreditkort

Du kanske känner till att det inte alls är omöjligt att kunna ansöka om lån utan säkerhet trots att man har en eller flera betalningsanmärkningar. Många långivare är lite mer generösa med kraven på en fläckfri kredithistoria mot att de tar ut en lite högre ränta. För kreditkort finns inte samma möjlighet till generositet från utgivarnas sida. Det beror på framför allt tre saker, nämligen:

  • Kreditkortsföretagets allmänna villkor
  • Samma ränta gäller för alla kunder
  • Ökad risk för bedrägerier jämfört med vanliga lån

VISA och MasterCard har egna villkor
Det är viktigt att känna till att det för det mesta finns totalt fyra parter som samverkar i ett avtal om kreditkort. Du själv och den aktör du handlar hos är de två givna. Sedan finns också kreditkortsföretaget samt din bank. Det är inte bara banken/utfärdaren som ställer upp krav på dig som kredittagare. Kreditkortsföretaget har också grundvillkor som ska uppfyllas. Sammantaget blir villkoren normalt tuffare än vad som skulle gälla med endast en motpart.

Alla kunder har samma räntesats på krediten
Med undantag för ett litet fåtal kortutfärdare gäller att alla kredittagare hos en viss aktör får samma ränta. Denna ränta är tänkt att ge utfärdaren en vinst samtidigt som den täcker upp för kreditförluster. För vanliga lån utan säkerhet (snabblån och privatlån) kan långivaren ändra räntesatsen individuellt för att kunna välkomna långivare med en sämre kredithistorik, men det är inte möjligt för kreditkort.

Ökad bedrägeririsk – kan leda till betalningsanmärkning
Den som beviljas ett lån får alla kronor och ören utbetalade direkt. Sedan ska skulden betalas tillbaka på en gång eller med ett större antal specificerade belopp. För ett kreditkort får konsumenten i stället en kreditram att utnyttja. Kortutfärdaren har ingen möjlighet att gissa hur stor del av krediten som kommer att utnyttjas och kan heller inte i förväg veta hur konsumenten tänker kring den räntefria kredittiden och återbetalningen av skulden. Dessa två faktorer leder till en ökad risk för bedrägeri. Den som har en betalningsanmärkning behöver inte alls ha gjort sig skyldig till bedrägeri, men det finns en ökad risk och den risken vill majoriteten av kortutfärdarna inte ta.


Kreditkort och betalningsanmärkning – går det?

Svaret på frågan om det går att få kreditkort med betalningsanmärkning är i huvudsak nej. Det beror på de tre faktorerna vi presenterade ovan. Har du en betalningsanmärkning finns emellertid möjligheten att ansöka om kontokrediter. Det är ett större antal långivare inom smslån som idag också erbjuder flexibla krediter. Dessa har i grunden samma funktion som kreditkort, men de kan bara användas för uttag till privatkonto.

Läs mer information om ekonominyheter på bankportal.se