Ränta

Kreditkortsränta och räntefri kredit

När du använder ett kreditkort för ett köp eller ett uttag drar du på dig en skuld. Det är nämligen bankens pengar, inte dina egna, du handlar för eller tar ut ur bankomaten. Varje transaktion adderas till en kreditkortsskuld. Till skillnad från vad som gäller för ett vanligt lån behöver du emellertid inte betala ränta på din skuld direkt. Du får nämligen räntefri kredit och din skuld regleras i ett senare skede.

Nedan kan du läsa mer om frågan om ränta och kreditkort. Vid användning kan också andra kostnader tillkomma. Läs mer om avgifter på vår dedikerade sida om detta.


Räntefri kredit med kreditkort

För varje kreditkort du undersöker kommer du att upptäcka en uppgift om ”räntefri kredit”. Uppgiften anges i dagar och/eller veckor, och vad som menas är hur många dagar du kan ha en skuld på ditt kreditkort utan att ränta börjar löpa. En del kort har mycket generösa kredittider medan andra är lite snålare med respiten med att betala. De flesta kort ligger dock inom spannet 6-8 veckor, det vill säga 42-56 dagar, och det torde vara tillräckligt för de flesta.

När tiden för den räntefria krediten är till ända måste skulden regleras i sin helhet för att ränta inte ska börja ticka. Det går självklart att dela upp betalningen, men en minimibetalning måste göras varje månad. På fakturan finns alltid att läsa vilka alternativ som finns.

Ett exempel:
Bank A erbjuder ett kreditkort med 10,45% i årsränta och 56 dagars kredittid. Du använder kortet för betalningar och uttag till upp till 20 000 kr och när skulden ska betalas väljer du att delbetala. Delbetalar du över 12 månader ska du betala 21 110 kr totalt och den effektiva räntan blir 10,74% när även övriga avgifter är inräknade.


Kreditkortsränta

Räntan för ett kreditkort är rörlig och den bestäms på årsbasis. När du jämför kreditkort kan du därmed se uppgifter av typen 10,66% årsränta eller 15,44% årsränta. Denna uppgift avser den så kallade nominella räntan. Eftersom det normalt också finns en årsavgift samt eventuellt också aviavgifter blir den faktiska ränteuppgiften, den effektiva räntan, högre.

Hur låg/hög kreditkortsräntan för ett visst kreditkort är, beror i mångt och mycket på vilken den tänkta målgruppen är. För kort som är avsedda för ren konsumtion på kredit är räntan normalt lite högre och för kort som utfärdas av banker, stora livsmedelskedjor och stora bolag är den vanligtvis i den nedre delen av spektrat. Lite mer specifikt är det minimivillkoren för årsinkomst som är avgörande för storleken på kreditkortsräntan.

Räntan är i de allra flesta fall densamma för alla användare, detta för att det helt enkelt förenklar administrationen. En liten skara utfärdare har emellertid som policy att sätta en inviduell ränta för varje nytt utfärdat kort. I beräkningen utgår man då inte bara från årsinkomst, utan tar även hänsyn till den sökandes ekonomi som helhet, eventuella tidigare misstag (betalningsanmärkningar), hur mycket den sökande beräknas ha kvar per månad (KALP) med flera parametrar.


Kreditkortsränta som måttstock

Ansök om lån med bästa räntan är något vi alla föredrar. Dock är det inte riktigt så enkelt när man väl börjar jämföra. Den effektiva räntan är ett mycket bra mått för att bedöma fördelaktiga lån när det kommer till privatlån. Detta är dock väldigt missvisande när man talar om snabblån, och även kreditkort. Då spelar avgifter och dylikt in i större grad, vilket kan påverka kostnaden i stor utsträckning. Kontrollera därför gärna både effektiv och faktisk ränta innan du tecknar kreditkort eller lån, samt vilka avgifter som tas ut i samband med det.


Är det dyrt med kreditkort?

En ränta på 10% eller mer är naturligtvis att betrakta som ganska hög. För ett kortfristigt lån på ett lägre belopp får du emellertid normalt betala betydligt mer. Att använda kreditkortet som en källa till kredit av samma typ som ett lån är därmed inte att betrakta som dyrt. Dessutom behöver du ju faktiskt inte betala något för krediten över huvud taget. Förutsättningen är att du betalar fakturan innan ränta börjar löpa.