Villkor

villkor för kreditkort

Villkor för banktjänster och liknande är inte direkt nöjesläsning. Det är dock inte desto mindre viktigt att ta del av villkoren för att veta exakt vad ett avtal gäller. Det rekommenderas starkt att du tar del av alla villkor för kreditkort innan du tecknar ett avtal.


Vad står det i villkoren?

Om du inte orkar läsa villkoren får du här en kort introduktion. Denna introduktion kan även vara nyttig som guide för dig som sätter på dig läsglasögonen och ger dig i kast med byråkratisvenskan.

Grundläggande villkor

Det finns alltid en serie grundläggande villkor som måste uppfyllas vid en kreditupplysning för att din ansökan över huvud taget ska kunna handläggas. Här ingår frågor om din ålder, din inkomst och din tidigare ekonomi. För att ansöka ska du:

 • Vara över 18 år
 • Ha en ekonomi som av kreditgivaren betraktas som välskött (inga betalningsanmärkningar till exempel)
 • Ha en årsinkomst som överstiger minsta möjliga godkända belopp.

När det gäller sistnämnda har olika kreditgivare givetvis olika beloppsgränser. Det går dock att räkna fram ett hyfsat exakt genomsnitt och det ligger på omkring 120 000 – 130 000 kr. Notera att det kan finnas högre krav på dig som bor i en storstad. För studenter finns också ett krav på årsinkomst och det är i regel hälften av det normala (inklusive studiebidrag och lån).

Villkor för användning

En större del av paragraferna i kreditgivarnas villkor för kreditkort handlar om var, när och hur kreditkortet kan användas och vad som sker om det har använts obehörigt.

Ansvaret för kortet ligger på dig som innehavare. Till denna grundregel finns en lång rad förtydliganden, såsom:

 • Det är bara du som får använda kreditkortet
 • Du får inte lämna ifrån dig kreditkortet på något sätt
 • Du ska förvara kortet säkert och tryggt (om risken för stöld är förhöjd ska du ha kortet ”under kontinuerlig uppsikt”)
 • Eventuell kod får inte avslöjas för någon

Användning för köp och uttag

Ett kreditkort kan användas för både köp och uttag. I villkoren beskrivs alltid vilka metoder för transaktioner som finns och hur de fungerar. Här kan du till exempel läsa om koder, mobilt BankID, säkerhetsdosor, med mera.

Avgifter

För att kunna använda ett kreditkort måste du normalt betala en årsavgift. Kreditgivaren kan också ta ut avgifter och andra debiteringar för:

 • Uttag i automat
 • Inköp i utländsk valuta
 • Uttag i utländsk valuta
 • Överskridande av beviljad kredit
 • Ränta på utnyttjad kredit
 • Påminnelser och inkasso för ej betalda fakturor

Obehöriga transaktioner

Om ditt kreditkort, eller uppgifter kopplade till det som kan användas istället för kortet, blir stulet eller på annat sätt kommer i obehörig persons hand, finns normalt två beloppsbegränsningar för eventuella obehöriga transaktioner.

1. Om din personliga kod har använts för ett obehörigt köp/uttag och felet ligger hos dig (underlåtenhet) är du normalt betalningsansvarig upp till 1200 kr.
2. Om kortet stjäls och du anses ha varit grovt oaktsam är du betalningsansvarig upp till 12 000 kr.

Banken ansvarar inte för…

Att du har ett kreditkort i handen betyder inte att du alltid kan använda det för uttag eller inköp. Enligt alla standardvillkor för kreditkort gäller nämligen att banken inte kan garantera att du vid var tid kan använda det. Av det följer att du inte kan göra anspråk på eventuella merkostnader som kan följa.


Studenterbjudande för dig som studerar

Om du studerar med CSN har du hos en del kreditgivare möjlighet att få ett mer förmånligt erbjudande för kreditkort. En fördel är att du normalt slipper hela årsavgiften. En annan är att du ofta kan aktivera en rad erbjudanden exklusiva för studenter genom att använda kortet. För att du ska få tal av fördelarna krävs normalt att studiebidraget och ditt CSN-lån betalas in till ett konto i den bank där du har kreditkortet.