Höststäda i sparande och investeringar

Om du har sparande och investeringar gör du klokt i att se över utvecklingen lite då och då. Du behöver kanske inte analysera och stuva om varje månad, men en ”städning” är lämplig att göra åtminstone ett par gånger per år. Varför inte låta tidpunkten för städningen av ekonomin sammanfalla med höststädningen i hemmet och trädgården?

Bör alla se över sina investeringar och sitt sparande?

Hur mycket tid och energi du ska lägga på att se över dina investeringar beror givetvis på hur omfattande ditt sparande och dina investeringar faktiskt är. Om du endast har ett mindre buffertsparande på ett konto med ränta behöver du kanske inte lägga mer än några minuter på städningen. Det du kan göra är att jämföra räntor för att se om du inte kan få mer i avkastning hos en annan aktör samt fundera kring om du inte kan spara mer och kanske också börja investera.

Om du istället har en bred portfölj med fonder, aktier och andra investeringar, kan du ha stor nytta av en ordentlig genomgång.

Hur du väljer att göra höststädningen är naturligtvis upp till dig, men du kan med fördel följa en lista med tre tydliga steg. Det handlar om att få en nulägesbild, att rensa upp samt att hitta nya investeringar och metoder för sparande.

Nuläget för investeringar

I nulägesbilden ska du ta med alla dina investeringar och sparprodukter. Det kan handla om allt från aktier och fonder till sparkonton, saldon på crowdfunding-plattformar, saldo på kreditkort med ränta och så vidare. Ta med alla konton som är tänkta att ge dig avkastning på sikt. Lönekontot ska du alltså inte ta med.

När du har din bruttolista framför dig är det dags att titta på utvecklingen/avkastningen sedan din förra städning och/eller sedan starten för investeringen. Den första frågan du kan ställa dig är om investeringen eller sparandet har gett dig det resultat du eftersträvar, eller om satsningen istället har varit en besvikelse. Den andra frågan kan vara hur du ser på utvecklingen i framtiden. I den här analysen kan du använda dig av diverse hjälpmedel såsom aktieinformation, prognoser om hur räntorna kommer att se ut under de kommande åren, hur olika områden i världen förväntas utvecklas ekonomiskt, med mera. Du får helt enkelt göra en spaning mot framtiden och identifiera hur väl din portfölj matchar framtidsutsikterna.

Gör dig av med negativa investeringar

När du har tagit fram din bruttolista och analyserat avkastningen kommer du att upptäcka att vissa av dina investeringar är inne i en negativ trend. Om det inte finns några tecken på att trenden kommer att brytas bör du fundera på att göra dig av med de aktier och fonder som fungerar som sänken för din avkastning. Förmodligen kan de pengar du har investerat i diverse surdegar göra bättre nytta någon annanstans.

Du kan också med fördel titta närmare på de investeringar som har gett fina resultat. Kommer den positiva trenden att fortsätta, eller är det möjligen läge att skala ner för att säkra vinster?

Hitta nya investeringar

Det roligaste steget i höststädningen är kanske att hitta nya investeringar. Sök information och inspiration från nätmäklarnas webbplatser, läs aktie- och fondbloggar, läs affärspressen på nätet och se om du inte kan identifiera några nya möjligheter. Det kan handla om allt från enskilda aktier till innovativa fondprodukter och nya metoder för sparande. Se bara till att du inte hoppar på något nytt bara för att det känns spännande. Se till att alla nya investeringar ligger i linje med din riskprofil.

Observera: Ovan är generella tips för hur du kan gå tillväga vid en ”höststädning” av investeringar och sparande. Inget av tipsen ska ses som individuell rådgivning.