Smidigare resa mellan Stockholm och Uppsala

Trafikverket inlämnade förra året en nationell plan för transportsystemet för de kommande tio åren. En del av planen var att utöka spårkapaciteten för sträckan Stockholm – Uppsala till fyra spår.

Regionen Stockholm-Uppsala är hela Sveriges ”guldgruva” av oerhört stor vikt vad gäller tillväxt och välfärd. Det är i denna region som de flesta och de största företagen som omsätter mest pengar och därmed även bidrar starkt till Sveriges BNP. För att hålla denna trend vid liv är det även viktigt att infrastrukturen i denna region hänger med i den snabba utvecklingen. I Stockholm finns det absolut bostäder, men dessa är inte bostäder för den vanliga Svensson, om inte den vanliga Svensson är miljonär vill säga. Senast man kollade var hen i varje fall inte det. I och med priserna som råder i Stockholms innerstad har fler och fler inflyttare börjat söka sig längre ifrån city, ut till förorterna och än längre ut till städerna längs med pendeltågspåren.

Med denna nya planerade satsning hoppas man att kunna inkludera även Uppsala. Uppsala är förvisso redan en del av ett av de norrgående pendeltågen, men restiden mellan Uppsala central och Stockholm central är lång och säkerligen en faktor som gör att vissa drar sig från att bo där men samtidigt jobba i Stockholm. Med fyra spår på den här sträckan kommer restiden att bli kortare och därav förhoppningsvis även locka fler människor till att vilja bosätta sig norr om Stockholm. En förhoppning är även att sträckan ska bidra till fler bostäder och på så sätt binda ihop Uppsala med Stockholms norra förorter.